Altenaweg 8 GILZE

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Diverse percelen landbouwgrond gelegen nabij Altenaweg 8 te Gilze

Gegevens object:
Diverse percelen grond gelegen nabij Altenaweg 8 te Gilze;
kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O, nummers:
- 241, groot 1.43.10 ha;
- 242, groot 6.70.10 ha;
- 251, groot 2.87.40 ha;
- 252, groot 4.01.60 ha;
- 1397, gedeeltelijk groot + 0.62.76 ha;
Totaal groot + 15.64.96 ha.

Herinrichtingsrente:
De percelen zijn belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente per jaar bedraagt:
- nummer 241, €. 4,67, eindjaar 2018;
- nummer 242, € 59,83, eindjaar 2108,
- nummer 251, €. 25,66, eindjaar 2018,
- nummer 252, €. 35,86, eindjaar 2018,
- nummer 1397, + €. 5,61, eindjaar 2018.
Totaal + €. 131,63.

Opstalrecht
Het perceel kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O nummer242 is belast met een opstalrecht. De gerechtigde betreft: Brabant Water N.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 200 te 5223 MA 's-Hertogenbosch.

Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht:
Het perceel kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O nummer 242 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B van de belemmeringenwet privaat recht. Bijzonderheden: op het eigendom belast met recht van opstal. De gerechtigde betreft: Brabant Water N.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 200 te 5223 MA 's-Hertogenbosch.

Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht:
Het perceel kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O nummers 251 en 252 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B van de belemmeringenwet privaat recht (Bijzonderheden: op het eigendom belast met belemmeringwet privaatrecht). De gerechtigde betreft: Brabant Water N.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 200 te 5223 MA 's-Hertogenbosch.

Bestemmingsplan:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Gilze en Rijen en hebben daarin de enkelbestemming "Agrarisch" en de dubbelbestemmingen "Waarde – Landschap – 5" en deels "Leiding – Watergebiedsaanduiding". De gebiedsaanduiding other: "Overig agrarisch verbredingsgebied", "Overig ecologische verbindingszone" en deels "ihcs – 3". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 1 juli 2013.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2018) hebben de percelen de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Beperkingen Veehouderij;
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Op de themakaart "Water":
- Deels aanduiding – Grondwaterbeschermingsgebied.
Op de themakaart "Natuur en Landschap"
- Deels structuur – Groenblauwe mantel;
- Deels aanduiding – Natuur Netwerk Brabant – ecologische verbindingszone;
- Deels aanduiding – Behoud en herstel watersystemen.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bouwplan

Perceel ↓ / Jaartal → 2015 2016 2017
241 Maïs Maïs Maïs
242 Aardappelen Maïs Maïs
251 Maïs Maïs Bieten
252 Aardbeien Aardappelen Maïs
1397 (gedeeltelijk) Maïs Maïs Bieten

Kenmerken:
- Betreft goed doorlatende zandgrond;
- Beregeningsvergunning is aanwezig;
- De mogelijkheid bestaat om een elektriciteitsleiding aan te leggen vanuit de Altenaweg naar het perceel ten
behoeve van beregening;
- Perceel 252 is deels voorzien van een leemachtige laag. Deze laag is gelegen tegen de perceelsgrens aan de
oostzijde van het perceel en is ca. 30 m x 150 m.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
16 ha 28 a 40 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Gilze en Rijen
Sectie
O
Perceel
241
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Gilze en Rijen
Sectie
O
Perceel
242
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Gilze en Rijen
Sectie
O
Perceel
251
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Gilze en Rijen
Sectie
O
Perceel
252
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Gilze en Rijen
Sectie
O
Perceel
1260
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Altenaweg 8 GILZE

naar Altenaweg 8 GILZE
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand