Heikantsestraat 0 ong ULICOTEN

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Diverse percelen landbouwgrond gelegen te Ulicoten

Gegevens object:
Perceel 1:
Perceel grond gelegen aan Heikantsestraat (ong.) te Ulicoten, kadastraal bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 786, groot 6.60.95 ha;
Perceel 2:
Perceel grond gelegen nabij Heikantsestraat 11a te Ulicoten, kadastraal bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 160, groot 1.71.95 ha;
Perceel 3:
Perceel grond gelegen aan de Heikantsestraat (ong.) te Ulicoten, kadastraal bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 141, groot 1.51.85 ha.

Herinrichtingsrente:
De percelen zijn belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente bedraagt:
Perceel 1 (nr. 786): €. 82,49 (eindjaar 2038);
Perceel 2 (nr. 160): €. 21,48 (eindjaar 2038);
Perceel 3 (nr. 141): €. 18,96 (eindjaar 2038);
Totaal: €. 122,93

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Percelen 1, 2 en 3:
Alle percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Baarle-Nassau en hebben daarin de enkelbestemmingen "Agrarisch met waarden – natuurwaarden", "extensiveringsgebied – natuur" en "cultuurhistorisch waardevol gebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 6 juni 2009.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
Percelen 1, 2 en 3:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2018) hebben de percelen de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Aanduiding – Berperkingen veehouderij;
- Deels structuur – Gemengd landelijk gebied.
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Deels structuur – Groenblauwe mantel;
- Deels structuur – Natuur Netwerk Brabant (perceel 3, nummer 141);
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Erfdienstbaarheid (recht van weg) 1:
De erfdienstbaarheid van weg om ten behoeve van het heersend erf (perceel kadastraal thans bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 787) en ten laste van het dienend erf (een gedeelte van het kadastrale perceel thans bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 786) te komen van en te gaan naar de openbare weg, over het thans bestaande pad aan partijen genoegzaam bekend.

Erfdienstbaarheid (recht van weg) 2:
De erfdienstbaarheid van weg om ten behoeve van het heersend erf (perceel thans kadastraal bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 786) en ten laste van het dienend erf (perceel thans bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 129) te komen van en te gaan naar de openbare weg, over het thans bestaande pad aan partijen genoegzaam bekend.

Erfdienstbaarheid (recht van weg) 3:
Ten behoeve en ten laste van de kavels thans kadastraal bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummers 160, 163, 787 en 134 is over en weer een erfdienstbaarheid van uitweg gevestigd over het bestaande pad. Het pad wordt gezamenlijk onderhouden.

Erfdienstbaarheid (recht van drainage):
Ten behoeve van het perceel kadastraal thans bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 786 en ten laste van perceel kadastraal thans bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 124 is gevestigd het recht van drainage voor het gebruiken en in standhouden van een drainageleiding naar de openbare waterloop en het recht van afvoer van bovenwater. De kosten voor het onderhoud, schoonmaken en vervangen van de drainageleiding en sloot zijn voor de eigenaar van het heersend erf.

De hierboven vermelde erfdienstbaarheden zijn in kaart gebracht op basis van de laatste akte van levering en de daaraan voorafgaande ruilverkavelingsakte, dat in combinatie met informatie van opdrachtgever.
Omdat percelen zijn omgenummerd en de oorspronkelijke percelen niet inzichtelijk zijn, kan niet worden ingestaan voor de exacte juistheid en volledigheid van deze informatie.

Teeltplan: 2016 2017 2018
Perceel 1: Grasland Grasland Grasland (blijvend grasland)
Perceel 2: Grasland Grasland Mais
Perceel 3: Grasland Grasland Mais
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Kenmerken:
- Perceel 1 is gedeeltelijk voorzien van drainage;
- Perceel 2 en 3 zijn voorzien van drainage om de 9 m¹;
- De percelen beschikken niet over een beregeningsvergunning. Gebruikmaking van een beregeningsput op perceel 787 behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.

Overig:
- Betalingsrechten/productierechten/ledenleveringsbewijzen zijn niet bij in de prijs inbegrepen.
- De percelen zijn door verkoper in eigendom verkregen op 28 december 2010, waarbij een beroep is gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, lid 1 letter q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Deze vrijstelling betreft een voorwaardelijke vrijstelling en komt te vervallen op het moment dat de grond niet gedurende een termijn van tenminste tien aaneengesloten jaren bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de landbouw (of natuur). Koper verplicht zich de grond op voornoemde wijze te exploiteren tot tenminste 28 december 2020. Indien hieraan niet wordt voldaan zal de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting voor zijn rekening komen.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
9 ha 84 a 75 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Baarle-Nassau
Sectie
N
Perceel
786
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Baarle-Nassau
Sectie
N
Perceel
160
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Baarle-Nassau
Sectie
N
Perceel
141
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Heikantsestraat 0 ong ULICOTEN

naar Heikantsestraat 0 ong ULICOTEN
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand