Dit agrarisch object is verkocht

Hoge Zeedijk 0 ong Langeweg

Verkocht

Omschrijving

Dijkperceel gelegen nabij Hoge Zeedijk (ong.) te Langeweg

Gegevens object:
Dijkperceel gelegen nabij Hoge Zeedijk (ong.) te Langeweg,
kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers:
- 274, groot 0.25.50 ha;
- 275, groot 0.02.30 ha;
- 432, groot 1.29.50 ha;
- 434, groot 0.01.23 ha;
- 435, groot 0.00.50 ha;
- 436, groot 0.05.04 ha;
- 437, groot 0.93.40 ha;
- 1369, groot 0.44.35 ha;
Totaal groot 3.01.82 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente.
De herinrichtingsrente bedraagt voor kadastraal perceel gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer:
- 275 €. 0,56 (eindjaar 2021);
- 435 €. 0,12 (eindjaar 2021);
- 436 €. 1,23 (eindjaar 2021).
Totaal €. 1,91
Bron: Kadaster

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Moerdijk" van de gemeente Moerdijk en heeft daarin de enkelbestemming "verkeer", deels de dubbelbestemming "leiding-olie", deels de gebiedsaanduiding "veiligheidszone – leiding" en de functieaanduiding "specifieke vorm van verkeer – dijk". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 1 maart 2018.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie januari 2019) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Zoekgebied windturbines;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 274, 432, 436, 437 en 1639 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht. Gerechtigde: Petrochemical Pipline Services B.V., Sanderboutlaan 21 te 6181 DN Esloo LB.
Bron: Kadaster

Zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 274, 432, 436, 437 en 1639 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht. Gerechtigde: Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200 te 5223 MA 's-Hertogenbosch.
Bron: Kadaster

Zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 274 en 432 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht. Gerechtigde: Gemeente Roosendaal, Stadserf 1 te 4701 NK Roosendaal.
Bron: Kadaster

Zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 274, 432, 434, 435, 436, 437 en 1639 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht. Gerechtigde: Enexis Netwerkbeheer B.V., Magistratenlaan 116 te 5223 MB 's-Hertogenbosch.
Bron: Kadaster

Recht van opstal:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 435 en 436 zijn belast met een opstalrecht. Gerechtigde: Gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te 4761 BJ Zevenbergen.
Bron: Kadaster

Teeltplan:
2016: grasland
2017: grasland
2018: grasland
Bron: www.boerenbunder.nl

Overig:
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 1 a 82 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
27
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
275
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
432
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
434
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
435
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
436
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
437
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
1369
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Hoge Zeedijk 0 ong Langeweg

naar Hoge Zeedijk 0 ong Langeweg
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand