Open Huis - 6 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Kwaalburg 0 ong ALPHEN

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan Kwaalburg (ong.) te Alphen (NB)

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen aan Kwaalburg (ong.) te Alphen (NB),
kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie K,
- nummer 32, groot 1.15.75 ha;
- nummer 34, gedeeltelijk groot + 1.42.28 ha;
- nummer 36, gedeeltelijk groot + 2.21.47 ha;
Totaal groot, + 4.79.50 ha.

Herinrichtingsrente:
De percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" en heeft daarin de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Landschapswaarden", de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 2", de functieaanduiding "Specifieke vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorische waardevolle akker", deels de gebiedsaanduiding "Other – bebouwingsconcentratie 3", deels de gebiedsaanduiding "Veiligheidszone – munitie c" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2010.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 31 juli 2018) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Beperking veehouderij;
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht
Het perceel kadastraal bekend als gemeente Alpen en Riel, sectie K, nummer 36 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De gerechtigde betreft Brabant Water N.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 200 te 5223 MA 's-Hertogenbosch.

Teeltplan:
2016: Maïs
2017: Maïs
2018: Bieten
Bron: www.boerenbunder.nl

Overig:
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten;
- Ontsluiting van het perceel op basis van een te vestigen recht van overpad.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
4 ha 79 a 50 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
K
Perceel
32
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Aphen en Riel
Sectie
K
Perceel
34
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
K
Perceel
36
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Kwaalburg 0 ong ALPHEN

naar Kwaalburg 0 ong ALPHEN
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand