Dit agrarisch object is verkocht

Oekelsbos 0 ong RIJSBERGEN

Verkocht

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan het Oekelsbos (ong) te Rijsbergen

Kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie K, nummer 241, groot 5.58.10 ha.

Ruilverkaveling Weerijs - Zuid:
Het perceel heeft de kadastrale aantekening dat er als gevolg van de wet WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) herverkavelingskosten te verwachten zijn. Deze kosten worden zodra de Lijst der Geldelijke Regelingen Weerijs Zuid onherroepelijk is in één keer verrekend. De eventuele kosten hieruit zijn voor rekening van de huidige eigenaar.

Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht op een gedeelte van het perceel:
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B van de belemmeringenwet privaat recht. De gerechtigde betreft: De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), gevestigd aan de Korte Voorhout 7 te 2511 CW 's-Gravenhage.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Zundert" van de gemeente Zundert en heeft daarin de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Beekdal", deels de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie - 4" en de gebiedsaanduiding "Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 24 september 2014 en is (deels) onherroepelijk in werking.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2018) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Maatwerk glastuinbouw;
- Aanduiding – Beperkingen veehouderij.
Op de themakaart "Water":
- Deels aanduiding – Reservering waterberging;
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Structuur – Groenblauwe mantel


Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Losse grond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
5 ha 58 a 10 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
K
Perceel
241
Hectare
5
Are
58
Centiare
10

Kadastrale gegevens

Gemeente
Rijsbergen
Sectie
K
Perceel
241
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken