Dit agrarisch object is verkocht

Oosterwijksestraat 0 ong Alphen

Verkocht

Omschrijving

Wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit op vrijdag 8 maart 2019 om 12.00 u
Inschrijfformulier verkrijgbaar via ons kantoor.

Diverse percelen landbouwgrond gelegen te Alphen

Gegevens object:
Perceel 1:
Perceel grond gelegen aan Oude Rielseweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 345, groot 3.62.70 ha;
Perceel 2:
Perceel grond gelegen aan Oude Rielseweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 350, groot 2.38.70 ha;
Perceel 3:
Perceel grond gelegen aan Rielseweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 349, groot 3.85.40 ha;
Perceel 4:
Perceel grond gelegen aan Rielseweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 348, groot 0.40.30 ha;
Perceel 5:
Perceel grond gelegen aan Rielseweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 208, groot 1.63.10 ha;
Perceel 6:
Perceel grond gelegen aan Rielseweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 213, groot 3.87.55 ha;
Perceel 7:
Perceel grond gelegen aan Gilzerweg (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 51, groot 2.99.30 ha;
Perceel 8:
Perceel grond gelegen aan Goedentijd (ong.) te Alphen, kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 764, groot 1.78.70 ha.

Herinrichtingsrente:
De percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Percelen 1 tot en met 6:
Alle percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" van de gemeente Alphen-Chaam en hebben daarin de enkelbestemming "agrarisch met waarden – landschaps- en natuurwaarden 1", de dubbelbestemming "waarde – archeologie 2", de functieaanduiding "specifieke vorm van agrarisch met waarden – struweelvogels" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2010.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Perceel 7:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" van de gemeente Alphen-Chaam en heeft daarin de enkelbestemming "agrarisch met waarden – landschapswaarden", de functieaanduiding: "specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschapsontwikkeling" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone-extensiveringsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2010.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Perceel 8:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" van de gemeente Alphen-Chaam en heeft daarin de enkelbestemming "agrarisch met waarden – landschaps- en natuurwaarden", de dubbelbestemming "waarde – archeologie 2", de functieaanduiding "specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschapsontwikkeling" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone-extensiveringsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2010.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
Perceel 1:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019) heeft het perceel de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Op de themakaart "Water":
- Deels aanduiding – Behoud en herstel watersystemen.
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Deels aanduiding – Behoud en herstel watersystemen;
- Deels aanduiding – Natuur Netwerk Brabant – ecologische verbindingszone.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Perceel 2 tot en met 6:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019) hebben de percelen de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Aanduiding – Beperkingen veehouderij;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Perceel 7:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019) heeft het perceel de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Aanduiding – Beperkingen veehouderij.
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Structuur – Groenblauwe mantel.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Perceel 8:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019) heeft het perceel de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Aanduiding – Beperkingen veehouderij.
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Structuur – Groenblauwe mantel.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (perceel 1)
Het kadastraal perceel kadastraal bekend gemeente Alphen- en Riel, sectie L, nummer 345 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel. De gerechtigde betreft: Enexis Netwerkbeheer B.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 116 te 5223 MB 's-Hertogenbosch.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (perceel 8)
Het kadastraal perceel kadastraal bekend gemeente Alphen- en Riel, sectie L, nummer 764 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De gerechtigde betreft: Enexis Netwerkbeheer B.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 116 te 5223 MB 's-Hertogenbosch.

Teeltplan: 2016 2017 2018
Perceel 1: Mais Aardappelen Bieten
Perceel 2: Grasland Grasland Grasland
Perceel 3: Grasland Grasland Grasland
Perceel 4: Grasland Grasland Grasland
Perceel 5: Rietzwenkgras Rietzwenkgras Mais
Perceel 6: Grasland Rietzwenkgras Grasland/Bieten
Perceel 7: Mais Aardappelen Bieten
Perceel 8: Mais Aardappelen Bieten
Bron: www.boerenbunder.nl

Kenmerken:
- Verkoop van de percelen 1 t/m 6 in één koop geniet de voorkeur. In die situatie behoort beregening, onder
voorbehoud, tot de mogelijkheden.
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
20 ha 55 a 75 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
345
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Aphen en Riel
Sectie
L
Perceel
350
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
349
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
348
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
208
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
213
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
51
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Alphen en Riel
Sectie
L
Perceel
764
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Oosterwijksestraat 0 ong Alphen

naar Oosterwijksestraat 0 ong Alphen
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand