Oude Baan 0 ong CHAAM

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan de Oude Baan (ong.) te Chaam

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen aan de Oude Baan (ong.) te Chaam,
kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie L, nummer 647, groot 11.77.85 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente.
De herinrichtingsrente bedraagt €. 664,64 per jaar (eindjaar 2038).

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" van de gemeente Alphen Chaam en heeft daarin deels de enkelbestemming "Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden 2", deels de enkelbestemming "Agrarisch met waarden – Landschapswaarden", deels de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 2", deels de functieaanduiding "Specifieke vorm van agrarisch met waarden – natuurontwikkeling" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2010.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 31 juli 2018) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Beperking veehouderij;
- Aanduiding – Stalderingsgebied.
Op de themakaart "Water":
- Deels aanduiding – Reservering waterberging;
- Deels aanduiding – Behoud en herstel watersystemen.
Op de themakaart "Natuur en subsidie":
- Structuur – Groenblauwe mantel;
- Deels aanduiding– Reservering waterberging;
- Deels aanduiding – Behoud en herstel watersystemen;
- Deels structuur – Natuur Netwerk Brabant.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Erfdienstbaarheid:
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie L, nummer 647 en ten laste van het perceel kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie L, nummer 642 is gevestigd een recht van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, genaamd Ulicotenseweg, uit te oefenen over het bestaande pad.

Teeltplan: Oppervlakte Oppervlakte
van ca. 9,76 ha van ca. 1,92 ha
2016: Grasland Mais
2017: Grasland Mais
2018: Grasland Bieten
Bron: www.boerenbunder.nl

Overig:
- Het perceel kan eventueel gesplitst worden in twee of zelfs meerdere kavels;
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten;
- Op het perceel is geen beregeningsvergunning/put aanwezig. Het perceel is gelegen in een
Invloedsgebied Natura 2000. Beregening kan onder voorwaarden mogelijk worden gemaakt
indien een bestaande vergunning/put wordt verplaatst/aangekocht;
- Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
11 ha 77 a 85 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
L
Perceel
647
Hectare
11
Are
77
Centiare
85

Kadastrale gegevens

Gemeente
Chaam
Sectie
L
Perceel
647
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Oude Baan 0 ong CHAAM

naar Oude Baan 0 ong CHAAM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand