Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Tommelsche Heide 2 in Baarle-Nassau 5111 EA

Tommelsche Heide 2

5111 EA Baarle-Nassau, NL
Prijs op aanvraag Beschikbaar

Omschrijving

In het buitengebied van Baarle-Nassau, vlakbij de Belgische grens, is dit modern melkveebedrijf gelegen. Het bedrijf bestaat uit een ligboxenstal met daarbij een grondareaal van 32.76.05 hectare. De ligboxenstal dateert uit 2012 en heeft een huisvestingscapaciteit voor 174 melkkoeien. De stal beschikt over 3 melkrobots en een mestrobot. Tevens is er een ontvangstruimte voor publiek aanwezig. De...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Melkveehouderij Perceeloppervlakte 32 ha 76 a 05 ca
Lees meer

Omschrijving

In het buitengebied van Baarle-Nassau, vlakbij de Belgische grens, is dit modern melkveebedrijf gelegen. Het bedrijf bestaat uit een ligboxenstal met daarbij een grondareaal van 32.76.05 hectare. De ligboxenstal dateert uit 2012 en heeft een huisvestingscapaciteit voor 174 melkkoeien. De stal beschikt over 3 melkrobots en een mestrobot. Tevens is er een ontvangstruimte voor publiek aanwezig. De landbouwgrond is fraai verkaveld rondom het bedrijf, waarbij de huiskavel een oppervlakte bestrijkt van 23.52.50 ha. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een bedrijfswoning. Daarnaast is er binnen het bouwblok nog ruimte aanwezig voor het realiseren van eventuele overige bebouwing.

LIGBOXENSTAL
De stal dateert uit 2012 en is van het type 0+6+0. De kopgevels zijn opgetrokken met prefab beton panelen (baksteen motief) met daarboven een damwandafwerking. De zijwanden zijn uitgerust met automatisch bestuurbare windschermen welke zijn gesitueerd boven een prefab betonnen voet (baksteen motief). De constructie bestaat uit stalen spanten met staanders. Het dak is geïsoleerd en voorzien van asbestvrije golfplaten en enkele lichtplaten. De muurplaathoogte bedraagt 4,10 m1 en de nokhoogte 11,00 m1. De voergangen hebben een betonnen vloer. Onder de stal bevindt zich de mestopslag met een opslagcapaciteit van 3.650 m3. Toegang tot de stal wordt verleend door een viertal elektrisch bedienbare roldeuren, een tweetal uitslaande deuren, een schuifdeur en een tweetal loopdeuren.
De inrichting van de stal bestaat uit 164 ligboxen en een apart ingestrooide afkalfstal. De stal is voorzien van een gegalvaniseerd zelfsluitend voerrek. Verder is een emissie reducerende roostervloer aanwezig (merk Swaans, type G2) met een mestrobot (merk De Laval).
De melkinstallatie bestaat uit drie melkrobots (merk De Laval). De melkopslagtank heeft een capaciteit van 20.000 liter. Daarnaast is aanwezig: hallogeenverlichting, een viertal koeborstels en een tweetal ventilatoren.
Aan de voorzijde van de stal bevindt zich een tanklokaal, toilet en kantoorruimte. Op de eerste verdieping is een ontvangstruimte gesitueerd voor publiek met uitzicht over de stal. Achter de stal bevindt zich een zaagselopslag met een demontabel dak.

Op basis van de huidige inzichten is de stal tot 2032 gevrijwaard van investeringen op het gebied van emissiearme systemen.

Oppervlakte
Ligboxenstal: 60,42 x 38,60 = 2.332 m2
Tanklokaal: 17,49 x  5,08 = 89 m2
Totaal: 2.421 m2

Erfverharding
De erfverharding bestaat uit betonklinkers en heeft een oppervlakte van circa 2.680 m2.

De locatie beschikt niet over ruwvoeropslag en huisvesting voor de opfok van jongvee.

KADASTRALE GEGEVENS Huiskavel

Gemeente: Baarle-Nassau
Sectie: Q
Nummer: 293
Groot: 21.45.05 ha

Gemeente: Baarle-Nassau
Sectie: Q
Nummer: 294
Groot: 0.47.75 ha

Gemeente: Baarle-Nassau
Sectie: Q
Nummer: 295
Groot: 1.59.70 ha

KADASTRALE GEGEVENS Veldkavel overzijde stal
Gemeente: Baarle-Nassau
Sectie: Q
Nummer: 198
Groot: 6.00.40 ha

Gemeente: Baarle-Nassau
Sectie: Q
Nummer: 249
Groot: 1.96.85 ha

Gemeente: Baarle-Nassau
Sectie: Q
Nummer: 250
Groot: 1.26.30 ha

Kenmerken landbouwgrond
Zandgrond;
Percelen nr. 198, 293 en 295 grotendeels gedraineerd;
De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten;    
Vergunde beregeningsput met ondergrondse leidingen aanwezig;
Perceel 294 heeft een natuurbestemming.

Herinrichtingsrente
De volgende percelen zijn belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente per perceel per jaar bedraagt als volgt:
- 198, €. 794,76, eindjaar 2038;
- 249, €. 260,58, eindjaar 2038;
- 250, €. 167,22, eindjaar 2038;
- 293, €. 2.839,56, eindjaar 2038;
- 295, €. 211,38, eindjaar 2038;
Totaal: €. 4.273,50

TEELTPLAN
Perceel 198: 2018 bieten, maïs; 2019 aardappelen, maïs, bieten
Perceel 249: 2018 maïs; 2019 bieten, maïs
Perceel 250: 2018 maïs; 2019: maïs
Perceel 293: 2018: gras, maïs (ca. 2 ha); 2019: gras, maïs (ca. 2 ha)
Perceel 295: 2018: gras; 2019: gras

RUIMTELIJKE PLANNEN

BESTEMMINGSPLAN
Locatie Tommelsche Heide 2
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van de gemeente Baarle-Nassau en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch, agrarisch bedrijf” met toekenning van een bouwvlak en de aanduiding “natuurwaarden leefgebied struweelvogels”, archeologische verwachtingswaarde “laag en
middelhoog” en de gebiedsaanduiding “verwevingsgebied”. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 juli 2009 en is (deels) onherroepelijk in werking.

Percelen gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummers 198, 249, 250, 293 en 295
De objecten zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van de gemeente Baarle-Nassau en hebben daarin de enkelbestemming “Agrarisch, agrarische functie met natuurwaarden”, de aanduiding ”natuurwaarden leefgebied struweelvogels”, archeologische verwachtingswaarde “laag, middelhoog en hoog”, deels de gebiedsaanduiding “verwevingsgebied” en deels de aanduiding “extensiveringsgebied”. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 juli 2009 en is (deels) onherroepelijk in werking.

OVERIGE RUIMTELIJKE PLANNEN
In de verordening ruimte (geconsolideerde versie 2019) heeft hebben de objecten de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart “Agrarische ontwikkeling en windturbines” :
- Structuur – Gemengd landelijk gebied;
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- (Deels) aanduiding Beperkingen veehouderij.

OVERIGE INFORMATIE

MILIEUVERGUNNING
Het bedrijf is voorzien van een melding besluit landbouw d.d. 17 augustus 2011 voor het houden van 173 melkkoeien > 2 jaar.

OMGEVINGSVERGUNNING
Het bedrijf is voorzien van een vergunning ex artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het houden van:
173 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar. Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende     sleuven, regelmatig mestafstorten voorzien van afdichtkappen en met mestschuif (BWL 2010.36.V3). Permanent opstallen.1.781,90 NH3-emissie (kg/jr).

BEREGENINGSVERGUNNING
Het bedrijf beschikt over een rechtsgeldige beregeningsvergunning  welke bij de Waterschap Brabantse Delta is geregistreerd. Eén van de vier aanwezige pomp(putten) is bij de verkoop inbegrepen.

FOSFAATRECHTEN
Het bedrijf beschikt over 8.496,80 kg fosfaatrechten. Op basis van de huidige wet– en regelgeving vindt bij overdracht van een bedrijf hierop een afroming plaats van 20%.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bezichtigingen gaan volgens afspraak met ons kantoor.

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u uw bevindingen binnen enkele dagen na de bezichtiging kenbaar maakt.

Standaard wordt in de koopovereenkomst een bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom opgenomen.

Aan deze informatieverstrekking kunnen géén rechten worden ontleend.
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Melkveehouderij Aantal ligboxen 164 Melksysteem Melkrobot Opstanden Ligboxenstal Oppervlakte: 2421 m²; bouwjaar: 2012 Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 32 ha 76 a 05 ca Huiskavels 23 ha 52 a 50 ca Veldkavels 09 ha 23 a 55 ca Woonruimte Oppervlakte woonkavel 23 ha 52 a 50 ca Kadastrale gegevens Gemeente Baarle-Nassau Sectie Q Perceelnummer 293 Oppervlakte 214505 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Baarle-Nassau Sectie Q Perceelnummer 294 Oppervlakte 4775 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Baarle-Nassau Sectie Q Perceelnummer 295 Oppervlakte 15970 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Baarle-Nassau Sectie Q Perceelnummer 198 Oppervlakte 60040 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Baarle-Nassau Sectie Q Perceelnummer 249 Oppervlakte 19685 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Baarle-Nassau Sectie Q Perceelnummer 250 Oppervlakte 12630 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Tommelsche Heide 2, 5111 EA Baarle-Nassau
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring