Voor alle bedrijven en gronden in Nederland geldt een bestemmingsplan. In een bestemmingsplannen legt de gemeente of provincie vast welke bedrijfsactiviteit op welke locatie is toegestaan. Voor uw agrarische bedrijfsvoering is het van belang dat de juiste bestemming aanwezig is of wordt verkregen.

Meedenken in plannen

Wilt u uw agrarisch bedrijf uitbreiden en nieuwe kansen creëren? Of ziet u meer in een ontwikkeling naar ruimtelijk wonen en wilt u het bedrijf beëindigen of verplaatsen? Een  herziening, wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan kan dan aan de orde zijn. Onze adviseurs kennen de regelingen en wetten. Zo kunnen we goed met u meedenken om een realistisch en toekomstig bestendig plan op te zetten. Het gaat tenslotte om uw toekomst.

Planschade

Wanneer de gemeente of provincie een nieuw bestemmingsplan vaststelt, kunt u daar als bedrijf last van hebben.
Uw bedrijfspand kan daardoor in waarde dalen of uw omzet kan dalen. We spreken dan van planschade. Die schade kunt u claimen bij de gemeente of provincie. Het is een langdurige procedure waarbij u aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Onze deskundige agrarische makelaars kunnen voor u de schade in kaart brengen en uw claim onderbouwen.

Heeft u een vraag over een bestemmingsplan? Neem contact met ons op.