Als eigenaar van een agrarische onderneming ontvangt u elk jaar een WOZ-beschikking van uw gemeente. Hierin staat de waarde van uw agrarisch object zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Verschillende instanties gebruiken deze waarde om belastingen of heffingen aan u op te leggen. Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben.

Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De agrarische makelaars van Schalk Makelaardij zijn gedreven om uw WOZ-beschikking door de gemeente te laten checken. Met een deskundig bezwaarschrift, opgesteld door Schalk Makelaardij, wordt de kans op herziening vele malen groter. Dit bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van het beschikkingsbiljet indienen. Neem dus tijdig contact op met Schalk Makelaardij over de WOZ-beschikking.