Mijn favorieten

Bestemmingsplannen

                                                                                                            Woning / Agrarisch / Bedrijfsobject
 

WONING

Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. In dat plan wijst zij de bestemming, ofwel functie, van de grond aan. Het bestemmingsplan geeft ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden. Als u bijvoorbeeld uw woning wilt uitbreiden, is het verstandig om de inhoud van een eventueel bestemmingsplan te kennen.
 

Omgevingsvergunning
Wanneer u een omgevingsvergunning (de nieuwe naam voor de bouwvergunning) aanvraagt, toetst de gemeente die aanvraag aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt immers of u ergens kunt bouwen. Als u een activiteit wil uitvoeren die in strijd is met een bestemmingsplan, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor ontheffing van bepalingen uit het bestemmingsplan. Wilt u meer weten over de inhoud van een bestemmingsplan of wilt u een ontheffingsverzoek indienen? Schalk Makelaardij kent de procedures en neemt u graag werk daarvoor uit handen.
 

Planschade
Stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan vast en heeft u ineens te maken met een industrieterrein achter uw woning? Dat brengt ongetwijfeld de nodige onzekerheden met zich mee. U vraagt zich af of u hetzelfde woongenot houdt en misschien bent u bang dat uw woning daardoor minder waard is. Dat heet planschade. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen van de gemeente om die schade te beperken. Als lokale makelaar zijn wij goed op de hoogte van lokale ontwikkelingen en plannen. Zo kunnen we een gedegen afweging maken of een planschadeverzoek kans van slagen heeft. Als er een kans van slagen is, brengt Schalk Makelaardij de schade voor u in kaart en onderbouwt uw claim.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor en planschadevergoeding? Neem contact met ons op.
 

AGRARISCH

Voor alle bedrijven en gronden in Nederland geldt een bestemmingsplan. In een bestemmingsplannen legt de gemeente of provincie vast welke bedrijfsactiviteit op welke locatie is toegestaan. Voor uw agrarische bedrijfsvoering is het van belang dat de juiste bestemming aanwezig is of wordt verkregen.
 

Meedenken in plannen
Wilt u uw agrarisch bedrijf uitbreiden en nieuwe kansen creëren? Of ziet u meer in een ontwikkeling naar ruimtelijk wonen en wilt u het bedrijf beëindigen of verplaatsen? Een  herziening, wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan kan dan aan de orde zijn. Onze adviseurs kennen de regelingen en wetten. Zo kunnen we goed met u meedenken om een realistisch en toekomstig bestendig plan op te zetten. Het gaat tenslotte om uw toekomst.
 

Planschade
Wanneer de gemeente of provincie een nieuw bestemmingsplan vaststelt, kunt u daar als bedrijf last van hebben.

Uw bedrijfspand kan daardoor in waarde dalen of uw omzet kan dalen. We spreken dan van planschade. Die schade kunt u claimen bij de gemeente of provincie. Het is een langdurige procedure waarbij u aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Onze deskundige agrarische makelaars kunnen voor u de schade in kaart brengen en uw claim onderbouwen.

Heeft u een vraag over een bestemmingsplan? Neem contact met ons op.
 

BEDRIJFSOBJECT

Bent u van plan uw bedrijfsruimte of kantoor te verbouwen? Of wilt u uw winkelpand uitbreiden? Afhankelijk van de werkzaamheden die u van plan bent, moet u nagaan of uw plannen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan van de gemeente dat geldt voor uw locatie.

Bestemmingsplannen geven aan welke bedrijfsactiviteit op een bepaalde locatie in een gemeente of provincie toegestaan is. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat de juiste bestemming aanwezig is of wordt verkregen. Laat u informeren als u toekomstplannen maakt voor uw onderneming. Er zijn soms namelijk mogelijkheden om het bestemmingsplan te herzien of wijzigen. Meer weten over een bestemmingsplanprocedure? De makelaars van Schalk Makelaardij weten er alles van.
 

Planschade bedrijf
Wanneer de gemeente een bestemmingsplan wijzigt, kan het zijn dat uw bedrijf daar schade van ondervindt. Uw omzet daalt of u ziet uw uitbreidingsmogelijkheden in rook opgaan. Dat heet planschade. In sommige gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming voor die schade te krijgen. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Onze adviseurs brengen de schade in kaart. Zij adviseren u over de kans van slagen van een beroep op planschade. En onderbouwen uw claim als u een tegemoetkoming aanvraagt. Neem contact met ons op voor meer informatie.