Van achteren kijk je een koe in de kont

Van achteren kijk je een koe in de kont, zeggen ze in het oosten van ons land. Daarmee bedoelen ze dat het achteraf makkelijk praten is. Zo was ik er in 2009 van overtuigd dat de prijs vanlandbouwgrond niet meer ging stijgen. Ik kan nu zeggen: wat een misvatting.

Ruim 100 jaar lang gingen de huizenprijzen en de prijs voorlandbouwgrond gelijk met elkaar op. Steeg de één, dan ook de ander. Totdat begin deze eeuw de huizenprijzen de pan uitrezen. Op datzelfde moment daalde de prijs voor landbouwgrond tot een historisch dieptepunt. Slechts drie tot drieënhalve euro per vierkante meter telde je in 2003 neer voor een stuk grond bestemd voor veeteelt of akkerbouw. Vanaf 2007 bracht de kredietcrisis de woningmarkt in een vrije val, terwijl de grondprijzen vanaf toen weer de goede kant op gingen.

Waarom ik dan dacht dat de landbouwgrondprijzen vanaf 2009 stabiel bleven? Omdat de overheid stopte met de aankoop van landbouwgronden voor natuur. Bovendien lieten bestemmingsplannen niet meer toe dat projectontwikkelaarslandbouwgrond kochten om er woningen op te zetten.

Toch bleef de prijs van landbouwgrond stijgen. Er zijn teveel verschillende factoren die hun invloed hebben op de grondprijzen in de landbouwsector. Neem de recente afschaffing van het melkquotum.Boeren beleggen nu meer in grond. De akkerbouw is lange tijd winstgevend geweest en de rente staat laag. Dat maakt dat de grondprijs stijgt. Maar stelt u zich voor dat de melkprijs instort of dat we een Russisch boycot krijgen. Die situaties zijn niet te voorspellen, maar beïnvloeden zeker de grondprijs. Een koper of verkopende partij kan daar –alleen achteraf- rekening mee houden.

De waarde van landbouwgrond is een ander verhaal. Dat kun je als deskundig taxateur vooraf prima inschatten. Met metingen naar de kwaliteit van de grond en kennis van de omliggende percelen, de bestemmings- en andere plannen.

Momenteel ligt de landbouwgrondprijs weer rond de zeven à acht euro per vierkante meter. Soms met uitschieters tot tien euro. Aan voorspellingen over de ontwikkeling van die prijs waag ik me niet meer. Wel geef ik kopers en verkopers graag een houvast voor de waarde van hun perceel. Maar laten we vooral niet vergeten dat de prijs eveneens bepaald wordt door ‘wat de gek ervoor geeft’. Dat is een waarheid als een koe.

Twan Schalk
Makelaar-taxateur