Galderseweg 0 ong Galder

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan Galderseweg (ong.) te Galder

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen aan Galderseweg (ong.) te Galder, kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers:
- 967, groot 0.49.20 ha;
- 970, groot 0.52.90 ha;
Totaal groot 1.02.10 ha.

Herinrichtingsrente:
De percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" van de gemeente Alphen-Chaam en heeft daarin de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Landschapswaarden", de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2", de dubbelbestemming "Waterstaat – Natte natuurparel bufferzone", de functieaanduiding "specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschapsontwikkeling" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone – extensiveringsgebied". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2010 en is (deels) onherroepelijk in werking.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 januari 2019) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Beperkingen veehouderij;
- Aanduiding – Stalderingsgebied.
Op de themakaart "Water":
- Aanduiding – Behoud en herstel watersystemen.
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Aanduiding – Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant
- Structuur Groenblauwe mantel
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht
Beide kadastrale percelen zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De gerechtigde betreft: Enexis Netwerkbeheer B.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 116 te 5223 MB 's-Hertogenbosch.

Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Perceel kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie H, nummer 970 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen. De gerechtigde betreft: Gemeente Alphen-Chaam, gevestigd aan Willibrordplein 1 te 5131 AV Alphen (NB).

Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Perceel kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie H, nummer 970 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen. De gerechtigde betreft: Enexis Netwerkbeheer B.V., gevestigd aan Magistratenlaan 116 te 5223 MB 's – Hertogenbosch.

Teeltplan:
2019: Maïs
2018: Grasland
Bron: Boer & Bunder

Overig:
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.

AANGEBODEN DOOR:
Schalk Makelaardij b.v.
Sint-Bavostraat 39a
4891 CG Rijsbergen
Tel: 076-5937000
Fax: 076-5966177
E-mail: agro@schalkmakelaardij.nl

CONTACTGEGEVENS:
Bob Michielsen
Tel: 076-5937000 / 06-30082306
E-mail: bob@schalkmakelaardij.nl
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
1 ha 2 a 10 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Chaam
Sectie
H
Perceel
967
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Chaam
Sectie
H
Perceel
970
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Galderseweg 0 ong Galder

naar Galderseweg 0 ong Galder
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand