Wanneer u uw agrarische grond of uw bedrijfspanden nog niet wilt verkopen, is pacht van het onroerend goed een goede oplossing. Maar dan wilt u het wel goed geregeld hebben. De adviseurs van Schalk Makelaardij zetten hun deskundigheid in om u te adviseren over deze vaak complexe vorm van ‘verhuren’.

Zo zijn er verschillende vormen van pacht mogelijk:

  • reguliere pacht (langdurige pacht)
  • eenmalige pacht (geliberaliseerde of kortdurende pacht)
  • teeltpacht
  • erfpacht

Welke vorm is voor u het meest geschikt? Bovendien zijn er in de Pachtwet allerlei regels opgesteld waar partijen zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld het recht op verlenging van de pachtovereenkomst en het voorkeursrecht van de pachter. Of over de combinatie van productierechten en pacht en de samenloop van onteigening en pacht, Dat zijn zaken waar de makelaars van Schalk Makelaardij hun expertise voor u inzetten. Uiteraard zorgen wij ook voor professionele overeenkomsten en de inschrijving bij de Grondkamer.


Wilt u meer weten over pacht?
Neem contact op met Bob Michielsen.