Geuzenpad 0ong - Chaam

Prijs op aanvraag
Geuzenpad 0ong • 4861 CHAAM
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 076 - 593 70 00 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Percelen landbouwgrond gelegen aan Wildertstraat (ong.) en Geuzenpad (ong.) te Chaam

 

Gegevens object:

Perceel 1: Perceel landbouwgrond gelegen aan Wildertstraat (ong.) te Chaam, kadastraal bekend Gemeente Chaam, sectie K, nummers
- 424, groot 1.33.85 ha;
- 426, groot 3.63.00 ha;
- 432, groot 3.99.60 ha;
- 440, groot 0.25.00 ha;
- 925, groot 2.05.05 ha;
Totaal 11.26.50 ha.

Perceel 2: Perceel landbouwgrond gelegen aan Geuzenpad (ong.) te Chaam, kadastraal bekend Gemeente Chaam, sectie K, nummer 
- 419, groot 2.83.50 ha.
De totale oppervlakte bedraagt: 14.10.00 ha.

Herinrichtingsrente: De percelen zijn belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente bedraagt:

Perceel 1:
- 424, €. 25,98, met eindjaar 2038;
- 426, €. 70,38, met eindjaar 2038;
- 432, €. 711,36, met eindjaar 2038;
- 440, €. 4,86, met eindjaar 2038;
Totaal €. 812,58.

Perceel 2:
- 419 €. 504,66, met eindjaar 2038.
De totale herinrichtingsrente bedraagt €. 1.317,24 met eindjaar 2038 .

Bestemmingsplan landbouwgrond:

Perceel 1: Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Alphen-Chaam 2010, geconsolideerd” van de gemeente Alphen-Chaam en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden”, deels de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”, deels de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschapsontwikkeling”, deels de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch met waarden – natuurontwikkeling”, deels de gebiedsaanduiding “overige zone – overig – bebouwingsconcentratie 2” en de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – extensiveringsgebied”. Het bestemmingsplan is geconsolideerd op 12 juni 2018.

Perceel 2: Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Alphen-Chaam 2010, geconsolideerd” van de gemeente Alphen-Chaam en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschapsontwikkeling” en de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – extensiveringsgebied”. Het bestemmingsplan is geconsolideerd op 12 juni 2018.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen: zie verkoopbrochure.

Teeltplan:

Perceel 1:
2022: Aardappelen / Maïs
2023: Grasland / Maïs

Perceel 2:
2022: Maïs
2023: Aardappelen
Bron: Boer & Bunder

Erfdienstbaarheid:
Perceel 1: Ten behoeve van de kavels 077.094B (omgevormd naar nummer 419), 077.096B (omgevormd naar nummer 421) en 077.100B (omgevormd naar nummer 425) en ten laste van de kavels 077.100B (omgevormd naar nummer 425) , 077.101B (omgevormd naar nummer 426) en 077.118B (omgevormd naar nummer 440) is gevestigd het recht van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, genaamd Wildertstraat, uit te oefenen over het bestaande pad.

Belastingen:
Een gedeelte van perceel 1 (nummers 424, 426 en 440, gezamenlijk groot 0.5.21.85 ha) is door verkoper in eigendom verkregen op 2 mei 2014, waarbij een beroep is gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, lid 1 letter q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Deze vrijstelling betreft een voorwaardelijke vrijstelling en komt te vervallen op het moment dat de grond niet gedurende een termijn van tenminste tien aaneengesloten jaren bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de landbouw (of natuur). Koper verplicht zich de grond op voornoemde wijze te exploiteren tot tenminste 2 mei 2024. Indien hieraan niet wordt voldaan zal de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting (uit hoofde van voornoemde overdracht, maar ook uit eventuele daaraan voorafgaande overdrachten) voor zijn rekening komen.

Overig:
- De percelen zijn niet voorzien van een beregeningsput.
- In perceel 1 bevindt zich ter plaatse van het (voormalige) pad steenslag in de bodem.
- Perceel 1 en 2 zijn (gedeeltelijk) gedraineerd.

Meer informatie? Download de brochure bovenaan deze pagina en/of informeer bij onze makelaar Bob Michielsen.

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?