Kapellekensbaan 0ong - Alphen

Prijs op aanvraag
Brochure
Kapellekensbaan 0ong • 5131 ALPHEN
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 076 - 593 70 00 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Ontwikkellocatie gelegen aan Kapellekensbaan (ong.) te Alphen

Mogelijk geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen

Gegevens object:
Ontwikkellocatie gelegen aan Kapellekesbaan (ong.) te Alphen, kadastraal bekend gemeente Alphen en Riel, sectie M, nummer 806, groot 2.62.40 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente bedraagt per jaar €. 33,98 met als eindjaar 2025.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Alphen” van de gemeente Alphen - Chaam en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie”.  Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad (deels onherroepelijk) vastgesteld op 10 oktober 2013.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Structuurvisie:
De structuurvisie Alphen-Chaam vermeldt het navolgende:
Alphen

- Concentratie kleine of middelgrote lokaal gebonden bedrijven.
- Uitbreiding bedrijventerrein tussen rondweg en bestaande kern, in landschappelijk waardevolle groene ruimtes. Inbreidingslocaties hebben echter prioriteit. Braakliggende percelen en leegstaande panden moeten eerst ingevuld worden. Dit is ook van belang vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit”.
Bron: Structuurvisie Alphen-Chaam (d.d. 27 februari 2014)

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019) heeft het perceel de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart “Stedelijke ontwikkeling”:
Aanduiding – Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, kern in landelijk gebied.

Op de themakaart “Agrarische ontwikkeling en windturbines”:
- Structuur – Gemengd landelijk gebied;
Aanduiding – Beperkingen veehouderij;
- Aanduiding – Stalderingsgebied.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Opstalrecht Nutsvoorzieningen:
Het perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen. De gerechtigde betreft: Brabant Water N.V. (Kvk-nummer: 16005077), gevestigd aan Magistratenlaan 200 te 5223 MA ‘s-Hertogenbosch.

Teeltplan:
2018: Bieten/maïs
2019: Maïs
  

Bron: Boer & Bunder

Grondwatertrap:
VIII =  > H 140 L > 160
Bron: Boer&Bunder

Overig:
- Er zijn geen betalingsrechten aan de grond verbonden.


Meer informatie? Download de brochure en/of informeer naar de makelaar. 

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?