Kromme Hoekdreef 0ong - Ulicoten

Prijs op aanvraag
Brochure
Kromme Hoekdreef 0ong • 5113 BW ULICOTEN
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 06-30082306 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Dit perceel is te koop bij inschrijving. De sluitingstermijn van de inschrijving is vrijdag 24 november 2023 om 12.00 uur. Voor meer informatie of de inschrijvingsdocumentatie, neem contact op met ons kantoor. 

Gegevens object:
Een perceel landbouwgrond gelegen Kromme Hoekdreef (ong.) te Ulicoten, kadastraal bekend Gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer 434, groot 4.38.85 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente van €. 102,78 per jaar met eindjaar 2038. Bestemmingsplan landbouwgrond: Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van de gemeente Baarle-Nassau en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemming “Waarde archeologie met de archeologische verwachting hoog en laag” en de gebiedsaanduiding “Extensiveringsgebied – natuur”. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad (deels) onherroepelijk vastgesteld op 16 juli 2009.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd augustus 2023) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart 1 “Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen”:
- Aanduiding – Diep grondwaterlichaam;
- Aanduiding – Geen attentiezone waterhuishouding;
- Aanduiding – Attentiezone stiltegebied (gedeeltelijk).
Op de themakaart 2 “Rechtstreeks werkende regels: landbouw”:
- Aanduiding – Landelijk gebied;
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Aanduiding – Bescherming Natura 2000.
Op de themakaart4 “Instructieregels gemeenten: natuur en stiltegebieden”:
- Aanduiding – Attentiezone stiltegebied (gedeeltelijk).
Op de themakaart 6 “Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied”:
- Aanduiding – Gemengd landelijk gebied;
- Aanduiding – Landelijk gebied.
Op de themakaart 7 “Instructieregels gemeenten: specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen”:
- Aanduiding – Stalderingsgebied.
Op de themakaart 8 “Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, - veiligheid en – berging”:
- Aanduiding – Norm wateroverlast buiten Stedelijk gebied;
- Aanduiding – Normen wateroverlast.
Op de themakaart 10 “Rechtstreeks werkende regels: Beperking grootschalige logistiek”:
- Aanduiding – Beperking grootschalige logistiek.
Op de themakaart 11 “Instructieregels gemeenten: Beperking grootschalige logistiek”:
- Aanduiding – Beperking grootschalige logistiek.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Teeltplan:
2022: deels bieten en deels rogge.
2023: aardappelen.

Overig:
- Het perceel is gedraineerd om de 8 m1 en 9 m1.
- Grondwatertrap Vb = H 25-40 en L > 120.
- Over het perceel is een sloot (cat. B waterloop) gelegen. Verkoper bedingt in de koopovereenkomst dat deze sloot mag niet worden gedempt, dit in verband met de afvoer van water van de percelen die in zijn eigendom verblijven.
- Het perceel is niet voorzien van een beregeningsput.
- Het perceel is te aanvaarden in overleg.

Meer informatie? Download de brochure bovenaan deze pagina en/of informeer bij onze makelaar Bob Michielsen.

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?