Oude Koekoekweg 0ong - Etten-leur

Prijs op aanvraag
Brochure
Oude Koekoekweg 0ong • 4876 NN ETTEN-LEUR
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 06-30082306 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Percelen landbouwgrond gelegen nabij Oude Koekoekweg 11 te Etten-Leur

Gegevens object:

Perceel 1:
Perceel landbouwgrond gelegen nabij Koekoekweg 11 te Etten-Leur, kadastraal bekend Gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummers:
- 911, groot 1.02.60 ha;
- 912 gedeeltelijk, groot circa 2.34.76 ha;
- 2155, groot 0.80.50 ha;
Totaal groot circa 4.17.86 ha.

Perceel 2:
Perceel landbouwgrond gelegen nabij Koekoekweg 11 te Etten-Leur, kadastraal bekend Gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummer 943, groot 0.59.80 ha.

Herinrichtingsrente:
De percelen (met uitzondering van perceel 2155) zijn belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente per kadastraal perceel per jaar bedraagt als volgt:

Perceel 1:
- 911, €. 28,66 met eindjaar 2032;
- 912, circa €. 65,98 met eindjaar 2032;
Totaal circa €. 94,64

Perceel 2:
- 943, €. 58,14 met eindjaar 2032

Bestemmingsplan landbouwgrond:

Perceel 1:
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied geconsolideerd” van de gemeente Etten-Leur en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch” deels voorzien van een bouwvlak, de dubbelbestemming “Waarde -Archeologie 2 of 4” en deels de gebiedsaanduidingen “specifieke vorm van agrarisch – permanente teeltondersteundende voorzieningen” en “overige zone – zone langs doorgaande weg”. Het bestemmingsplan is geconsolideerd op 25 januari 2025.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Perceel 2:
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied geconsolideerd” van de gemeente Etten-Leur en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch” en voor een heel klein gedeelte de dubbelbestemming “Waarde -Archeologie 2”. Het bestemmingsplan is geconsolideerd op 25 januari 2025.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd augustus 2023) hebben de percelen de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart 1 “Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen”:
- Aanduiding – Diep grondwaterlichaam;
- Aanduiding – Geen attentiezone waterhuishouding.
Op de themakaart 2 “Rechtstreeks werkende regels: landbouw”:
- Aanduiding – Bescherming Natura 2000;
- Aanduiding – Landelijk gebied.
Op de themakaart 6 “Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied”:
- Aanduiding – Gemengd landelijk gebied;
- Aanduiding – Landelijk gebied.
Op de themakaart 8 “Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, - veiligheid en – berging”:
- Aanduiding – Norm wateroverlast buiten Stedelijk gebied;
- Aanduiding – Normen wateroverlast.
Op de themakaart 10 “Rechtstreeks werkende regels: Beperking grootschalige logistiek”:
- Aanduiding – Beperking grootschalige logistiek.
Op de themakaart 11 “Instructieregels gemeenten: Beperking grootschalige logistiek”:
- Aanduiding – Beperking grootschalige logistiek.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Teeltplan:

Perceel 1:
2023: Bonen / Mais
2022: Mais

Perceel 2:
2023: Mais
2022: Mais

Beregening:
In het perceel met het kadastrale nummer 912 bevinden zich beregeningsleidingen, dit op een oppervlakte van circa 2,5 ha. Deze leidingen zijn gelegen op een diepte van circa 70 cm. De telescopen hiervan zijn luchtdruk gestuurd. Op beide percelen bevindt zich geen zelfstandige beregeningsput. De put (en aansturing) is namelijk aanwezig op de locatie Oude Koekoekweg 11, maar behoort niet tot het verkochte. Indien een koper de percelen wil beregenen zal hij hiervoor zelf voorzieningen moeten treffen.

Overig:
- Perceel 1 is gedraineerd, perceel 2 is niet gedraineerd.
- Betreft kwalitatief goede zandgrond.
- Grondwatertrap VII = H 80 -140 en L > 120.
- De percelen zijn niet voorzien van een zelfstandige beregeningsput. Deze zijn mogelijk wel te realiseren.
- De percelen dienen gezamenlijk te worden verkocht.
- De percelen zijn te aanvaarden in overleg.

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?