Zuiddijk 0ong - Langeweg

Prijs op aanvraag
Brochure
Zuiddijk 0ong • 4771 PB LANGEWEG
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 076 - 593 70 00 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Dijkperceel gelegen aan Zuiddijk (ong.) te Langeweg 

Gegevens object:
Dijkperceel gelegen aan Zuiddijk (ong.) te Langeweg, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1140, groot 0.52.25 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente.

Bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Moerdijk” van de gemeente Moerdijk en heeft daarin de enkelbestemming  “Verkeer”, de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 6” en de functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer – dijk”. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad onherroepelijk vastgesteld op 1 maart 2018.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 15 april 2022) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart 1 “Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen”:
- Aanduiding – Diep grondwaterlichaam;
Aanduiding – Geen attentiezone waterhuishouding.
Op de themakaart 2 “Rechtstreeks werkende regels: landbouw”:
- Aanduiding – Bescherming Natura 2000;
- Aanduiding – Landelijk gebied.
Op de themakaart 6 “Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied”:
- Aanduiding – Landelijk gebied;
- Aanduiding – Gemengd landelijk gebied.
Op de themakaart 8 “Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, - veiligheid en – berging”:
- Aanduiding – Normen wateroverlast;
- Aanduiding – Norm wateroverlast buiten stedelijk gebied;
- Aanduiding – Aangewezen gebied voor peilbesluit.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl


Teeltplan:                                                                                                  
2021 en 2022: Grasland.                  
Bron: Boer & Bunder

Overig:
- Het perceel wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.
- Het perceel is belast met erfdienstbaarheden. Er geldt recht van weg ten behoeve van de achter gelegen percelen om te komen en te gaan van en naar de openbare verharde weg Zuiddijk.

Meer informatie? Download de brochure bovenaan deze pagina en/of informeer bij de makelaar. 

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?