Bent u van plan uw bedrijfsruimte of kantoor te verbouwen? Of wilt u uw winkelpand uitbreiden? Afhankelijk van de werkzaamheden die u van plan bent, moet u nagaan of uw plannen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan van de gemeente dat geldt voor uw locatie.

Bestemmingsplannen geven aan welke bedrijfsactiviteit op een bepaalde locatie in een gemeente of provincie toegestaan is. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat de juiste bestemming aanwezig is of wordt verkregen. Laat u informeren als u toekomstplannen maakt voor uw onderneming. Er zijn soms namelijk mogelijkheden om het bestemmingsplan te herzien of wijzigen. Meer weten over een bestemmingsplanprocedure? De makelaars van Schalk Makelaardij weten er alles van.

Planschade bedrijf

Wanneer de gemeente een bestemmingsplan wijzigt, kan het zijn dat uw bedrijf daar schade van ondervindt. Uw omzet daalt of u ziet uw uitbreidingsmogelijkheden in rook opgaan. Dat heet planschade. In sommige gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming voor die schade te krijgen. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Onze adviseurs brengen de schade in kaart. Zij adviseren u over de kans van slagen van een beroep op planschade. En onderbouwen uw claim als u een tegemoetkoming aanvraagt. Neem contact met ons op voor meer informatie.