Uw bedrijfspand wordt, net als alle andere onroerende zaken in Nederland, jaarlijks getaxeerd. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om jaarlijks de waarde van onroerende zaken te bepalen. Dit is vastgesteld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De economische waarde van uw bedrijfspand wordt bij beschikking vastgesteld. De betekenis van deze WOZ-beschikking is groot. Verschillende belastingen baseren hun aanslagen voor het betreffende waarderingsjaar daarop. Een te hoge WOZ-waarde kan dus grote financiële gevolgen voor u hebben.

Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken. De makelaars van Schalk Makelaardij zijn gedreven om uw WOZ-beschikking door de gemeente te laten checken. Met een deskundig bezwaarschrift, opgesteld door Schalk Makelaardij, wordt de kans op herziening vele malen groter. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het beschikkingsbiljet worden ingediend. Neem dus tijdig contact op met Schalk Makelaardij.