Mijn favorieten

Onteigening

                                                                                                Woning / Agrarisch / Bedrijfsobject
 

WONING

Wat te doen als u op een dag tot uw ontzetting verneemt dat de overheid van plan is uw woongebied te reconstrueren? Of dat ze een nieuwe verbindingsweg aanlegt waar uw woning voor moet wijken? Het is een vreemde gewaarwording wanneer de overheid over de bestemming van uw eigendommen beslist. Als particulier kunt u nauwelijks invloed uitoefenen op overheidsplannen van algemeen belang, zoals de aanleg van wegen en spoorlijnen, de bouw van woonwijken en bedrijventerreinen of het creëren van natuur- en recreatiegebieden. In deze situaties kan de overheid met onteigening in het bezit komen van uw onroerend goed. Dat gebeurt op basis van de Onteigeningswet. Hierin is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen.


Schadeloosstelling
In de wet is tevens opgenomen dat daar volledige vergoeding van de financiële schade tegenover staat. Uw inkomens- en vermogenspositie moeten vóór en na onteigening hetzelfde zijn. Los van de emotie dat zo’n traject ongetwijfeld bij u los maakt, is het niet gemakkelijk om de schadeloosstelling vast te stellen. Het team van Schalk Makelaardij kan u hierbij ondersteunen. Wij zetten onze deskundigheid in en onderhandelen namens u. Zo realiseren we een schadeloosstelling die past bij uw situatie en met oog voor uw toekomst. Heeft u behoefte aan begeleiding bij een onteigening? Neem contact op met onze deskundige adviseurs en onderhandelaars.
 

AGRARISCH

U leest dat de overheid van plan is woningen te bouwen in het gebied waar uw agrarische onderneming is gevestigd is. Rijkswaterstaat heeft een nieuwe snelweg over uw eigendommen gepland.

Dat geeft u vast en zeker een vervelend gevoel. Bovendien heeft u waarschijnlijk direct allerlei vragen. Wat is mijn juridische positie als ik word onteigend? Wat is mijn onroerend goed nog waard? En: Kan ik aanspraak maken op een schadeloosstelling? Eén ding is zeker: als er serieuze plannen zijn, kunt u het beste zo snel mogelijk actie ondernemen.

In zo’n emotionele situatie is het verstandig om een deskundige en betrokken adviseur in te schakelen. Deze kan u adviseren en onderhandelingen voor u voeren. Schalk Makelaardij weet wat er speelt in onteigening, is thuis in de jurisprudentie en beschikt over ruime ervaring met het bepalen van schadeloosstellingen. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met u.
 

Projectontwikkelaars
Naast belangstelling vanuit de overheid voor landbouwgronden komt het steeds vaker voor dat ook projectontwikkelaars en bouwbedrijven belangstelling hebben in agrarische gebieden. Denk aan nieuwe landgoederen, toekomstige woningbouw of een industriegebied.

Schalk Makelaardij heeft contact met diverse projectontwikkelaars in de regio. Wij zijn daardoor in staat de juiste partij voor uw perceel grond of agrarisch bedrijf te vinden en scherp te onderhandelen over de verkoopvoorwaarden. Daarnaast is meedenken over de fiscale gevolgen van een transactie, samen met uw accountant/fiscalist, bittere noodzaak. Ook hierin is Schalk Makelaardij een belangrijke gesprekspartner.

Neem direct contact met ons op.
 

BEDRIJFSOBJECT

Wanneer de overheid besluit een nieuwe weg aan te leggen en uw bedrijf moet daarvoor wijken, dan komt u plotsklaps in een onzekere situatie terecht. Hoe zit het met de waarde van uw onroerend goed? Wat zijn de fiscale gevolgen en hoe moet het verder met het bedrijf? Enkele vragen die u zich ongetwijfeld stelt.

Als de overheid besluit tot onteigening van uw bedrijfspand is de hulp van een deskundige op dat gebied onmisbaar. Schalk Makelaardij weet wat er speelt en beschikt over ruime ervaring in onteigeningszaken. Wettelijk is vastgelegd dat u als eigenaar niet achteruit gaat in inkomen of vermogenspositie. De overheid moet u voor het te onteigenen perceel volledig schadeloos stellen. Helaas is het eerste bod van de overheid voor schadeloosstelling zelden toereikend. Daarom heeft u betrouwbaar advies op maat nodig van iemand die uw persoonlijke belangen behartigt, thuis is in de jurisprudentie en voor u de onderhandelingen voert. Schalk Makelaardij kan u zowel in de onderhandelings- als onteigeningsfase deskundig adviseren en begeleiden.

Projectontwikkelaars
Het komt steeds vaker voor dat projectontwikkelaars en bouwbedrijven belangstelling hebben voor bedrijfsgrond en panden Bijvoorbeeld voor toekomstige woningbouw of nieuwe industriegebieden. Schalk Makelaardij heeft contact met diverse projectontwikkelaars in de regio. Zo zijn wij in staat de juiste partij voor uw perceel of bedrijf te vinden en scherp te onderhandelen over de verkoopvoorwaarden.

Samen met uw accountant/fiscalist denken wij mee over de fiscale gevolgen van een transactie. Uit ervaring weten we dat dit bittere noodzaak is. 

Neem contact op met Schalk Makelaardij als u vragen heeft over onteigening.