Mijn favorieten

Overdracht aan kinderen

                                                                                                  Woning / Agrarisch / Bedrijfsobject
 
WONING

Uw huis in eigendom overdragen aan de kinderen, om hier vervolgens zelf in te blijven wonen, lijkt eenvoudiger dan het is. Feitelijk zijn er een tweetal mogelijkheden:

  • Verkoop onder voorbehoud van vruchtgebruik (recht van gebruik en bewoning). Dit wordt ook wel verkoop van het blote eigendom genoemd.
  • Verkoop onder voorbehoud van huurrecht, ofwel verkoop van het volle eigendom.

Vrijwel altijd is een waardebepaling daarbij van groot belang. En beide situaties hebben zo hun eigen fiscale consequenties. De expertise van een makelaar van Schalk Makelaardij is dan geen overbodige luxe. Zij adviseren u welke keuze voor u het best passend is: vruchtgebruik of huurrecht. Ook kunnen zij u adviseren over schenking van de woning: in één keer of gefaseerd d.m.v. periodieke kwijtschelding.


Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de financiële en fiscale aspecten bij verkoop aan kinderen.
 

AGRARISCH

U wilt uw agrarisch bedrijf overdragen aan uw kinderen. In zijn geheel, een gedeelte ervan, al dan niet inclusief de landbouwgrond. Bij zo’n bedrijfsoverdracht spelen zowel emotionele als financiële en fiscale aspecten een rol. Iemand die kennis van zaken heeft en met u meedenkt, kunt u dan wel gebruiken.


Zo zijn er bij een bedrijfsoverdracht drie belastingen van belang: de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting en het schenkingsrecht. Per belastingsoort zijn verschillende vrijstellingen mogelijk. Daarom is het belangrijk dit goed uit te zoeken.


Schalk Makelaardij is bekend met de agrarische wet- en regelgeving en met alle fiscale aspecten die daarbij komen kijken. U kunt van een zorgvuldig advies op aan. Heeft u een vraag over een bedrijfsoverdracht? Neem contact op met onze adviseurs.
 

BEDRIJFSOBJECT

Een goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van uw familiebedrijf. Verschillende fiscale aspecten, zoals stakingsaftrek, schenkingsrecht, gedeeltelijke kwijtschelding en doorschuifregelingen spelen hierbij een rol.

Om de overnameprijs van uw onderneming en de daaraan gekoppelde fiscale en financiële gevolgen te kunnen bepalen, is een deskundig taxatierapport van groot belang. De bedrijf onroerend goed taxateurs van Schalk Makelaardij weten wat hen te doen staat.

Neem contact met hen op als u plannen heeft voor een bedrijfsoverdracht.