Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. In dat plan wijst zij de bestemming, ofwel functie, van de grond aan. Het bestemmingsplan geeft ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden. Als u bijvoorbeeld uw woning wilt uitbreiden, is het verstandig om de inhoud van een eventueel bestemmingsplan te kennen.

Omgevingsvergunning

Wanneer u een omgevingsvergunning (de nieuwe naam voor de bouwvergunning) aanvraagt, toetst de gemeente die aanvraag aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt immers of u ergens kunt bouwen. Als u een activiteit wil uitvoeren die in strijd is met een bestemmingsplan, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor ontheffing van bepalingen uit het bestemmingsplan. Wilt u meer weten over de inhoud van een bestemmingsplan of wilt u een ontheffingsverzoek indienen? Schalk Makelaardij kent de procedures en neemt u graag werk daarvoor uit handen.

Planschade

Stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan vast en heeft u ineens te maken met een industrieterrein achter uw woning? Dat brengt ongetwijfeld de nodige onzekerheden met zich mee. U vraagt zich af of u hetzelfde woongenot houdt en misschien bent u bang dat uw woning daardoor minder waard is. Dat heet planschade. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen van de gemeente om die schade te beperken. Als lokale makelaar zijn wij goed op de hoogte van lokale ontwikkelingen en plannen. Zo kunnen we een gedegen afweging maken of een planschadeverzoek kans van slagen heeft. Als er een kans van slagen is, brengt Schalk Makelaardij de schade voor u in kaart en onderbouwt uw claim.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor en planschadevergoeding? Neem contact met ons op.