Wat te doen als u op een dag tot uw ontzetting verneemt dat de overheid van plan is uw woongebied te reconstrueren? Of dat ze een nieuwe verbindingsweg aanlegt waar uw woning voor moet wijken? Het is een vreemde gewaarwording wanneer de overheid over de bestemming van uw eigendommen beslist. Als particulier kunt u nauwelijks invloed uitoefenen op overheidsplannen van algemeen belang, zoals de aanleg van wegen en spoorlijnen, de bouw van woonwijken en bedrijventerreinen of het creëren van natuur- en recreatiegebieden. In deze situaties kan de overheid met onteigening in het bezit komen van uw onroerend goed. Dat gebeurt op basis van de Onteigeningswet. Hierin is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen.

Schadeloosstelling

In de wet is tevens opgenomen dat daar volledige vergoeding van de financiële schade tegenover staat. Uw inkomens- en vermogenspositie moeten vóór en na onteigening hetzelfde zijn. Los van de emotie dat zo’n traject ongetwijfeld bij u los maakt, is het niet gemakkelijk om de schadeloosstelling vast te stellen. Het team van Schalk Makelaardij kan u hierbij ondersteunen. Wij zetten onze deskundigheid in en onderhandelen namens u. Zo realiseren we een schadeloosstelling die past bij uw situatie en met oog voor uw toekomst. Heeft u behoefte aan begeleiding bij een onteigening? Neem contact op met onze deskundige adviseurs en onderhandelaars.