Uw huis in eigendom overdragen aan de kinderen, om hier vervolgens zelf in te blijven wonen, lijkt eenvoudiger dan het is. Feitelijk zijn er een tweetal mogelijkheden:

  • Verkoop onder voorbehoud van vruchtgebruik (recht van gebruik en bewoning). Dit wordt ook wel verkoop van het blote eigendom genoemd.
  • Verkoop onder voorbehoud van huurrecht, ofwel verkoop van het volle eigendom.

Vrijwel altijd is een waardebepaling daarbij van groot belang. En beide situaties hebben zo hun eigen fiscale consequenties. De expertise van een makelaar van Schalk Makelaardij is dan geen overbodige luxe. Zij adviseren u welke keuze voor u het best passend is: vruchtgebruik of huurrecht. Ook kunnen zij u adviseren over schenking van de woning: in één keer of gefaseerd d.m.v. periodieke kwijtschelding.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de financiële en fiscale aspecten bij verkoop aan kinderen.