Als eigenaar van een woning ontvangt u elk jaar een WOZ-beschikking van uw gemeente. Hierin staat de economische waarde van de woning zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Verschillende instanties gebruiken deze waarde om belastingen of heffingen aan u op te leggen. Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben.

Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken. De makelaars van Schalk Makelaardij zijn gedreven om uw WOZ-beschikking door de gemeente te laten checken. Met een deskundig bezwaarschrift, opgesteld door Schalk Makelaardij, wordt de kans op herziening vele malen groter. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het beschikkingsbiljet worden ingediend. Neem dus tijdig contact op met Schalk Makelaardij.