Mijn favorieten

WOZ- advies

                                                                                                Woning / Agrarisch / Bedrijfsobject
 

WONING

Als eigenaar van een woning of agrarisch object ontvangt u elk jaar een WOZ-beschikking van uw gemeente. Hierin staat de economische waarde van de woning of agrarisch object zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Verschillende instanties gebruiken deze waarde om belastingen of heffingen aan u op te leggen. Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben.

Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken. De makelaars van Schalk Makelaardij zijn gedreven om uw WOZ-beschikking door de gemeente te laten checken. Met een deskundig bezwaarschrift, opgesteld door Schalk Makelaardij, wordt de kans op herziening vele malen groter. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het beschikkingsbiljet worden ingediend. Neem dus tijdig contact op met Schalk Makelaardij.
 

AGRARISCH

Als eigenaar van een agrarische onderneming ontvangt u elk jaar een WOZ-beschikking van uw gemeente. Hierin staat de waarde van uw agrarisch object zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Verschillende instanties gebruiken deze waarde om belastingen of heffingen aan u op te leggen. Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben.

Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De agrarische makelaars van Schalk Makelaardij zijn gedreven om uw WOZ-beschikking door de gemeente te laten checken. Met een deskundig bezwaarschrift, opgesteld door Schalk Makelaardij, wordt de kans op herziening vele malen groter. Dit bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van het beschikkingsbiljet indienen.

Neem dus tijdig contact op met Schalk Makelaardij over de WOZ-beschikking.
 

BEDRIJFSOBJECT

Uw bedrijfspand wordt, net als alle andere onroerende zaken in Nederland, jaarlijks getaxeerd. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om jaarlijks de waarde van onroerende zaken te bepalen. Dit is vastgesteld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De economische waarde van uw bedrijfspand wordt bij beschikking vastgesteld. De betekenis van deze WOZ-beschikking is groot. Verschillende belastingen baseren hun aanslagen voor het betreffende waarderingsjaar daarop. Een te hoge WOZ-waarde kan dus grote financiële gevolgen voor u hebben.

Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken. De makelaars van Schalk Makelaardij zijn gedreven om uw WOZ-beschikking door de gemeente te laten checken. Met een deskundig bezwaarschrift, opgesteld door Schalk Makelaardij, wordt de kans op herziening vele malen groter. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het beschikkingsbiljet worden ingediend.

Neem dus tijdig contact op met Schalk Makelaardij.