Moerdijksestraat 0 ong - Oudenbosch

€ 335.000 k.k.
Moerdijksestraat ong • 4731 TH OUDENBOSCH
Twan Schalk
Jouw expert Twan Schalk T 076 - 593 70 00 Contacteer Twan Schalk

Meer over
deze woning

Gaat u hier uw droom waarmaken? Op een prachtige locatie, met schitterend uitzicht over de landerijen, bieden wij een tweetal "ruimte voor ruimte" kavels aan.
De kavels van circa 2.200 m² groot en zijn gesitueerd in de landelijke én rustige woonstraat “Moerdijksestraat”.

Heerlijk en rustig wonen maar toch op korte afstand van alle dorpsvoorzieningen en de uitvalswegen naar o.a. Breda, Rotterdam en Roosendaal.

Meer info over de bebouwingsmogelijkheden, "ruimte voor ruimte", de situering, bestemmingsplan etc. leest u verder in deze brochure.

"Ruimte voor Ruimte" regeling
Deze regeling heeft het doel dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd wordt door in ruil voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen, de bouw van de woning op passende locaties toe te staan in afwijking van de regel dat géén burgerwoningen mogen worden toegevoegd aan het buitengebied. In het kader van deze ‘’Ruimte voor Ruimte’’ regeling kunnen op deze locatie twee vrijstaande woonhuizen met bijgebouw(en) gerealiseerd worden.

Oppervlakte van de kavels
De bouwkavels hebben beide een oppervlakte van circa 2.200 m². De grootte van beide perceel kan naar wens van de koper worden aangepast. Vanzelfsprekend zijn ook hier restricties aan verbonden. Onze makelaar adviseert en informeert u hier graag over.

Ruime bouwmogelijkheden
Per kavel mag er één woning met bijgebouwen worden gebouwd. Volgens artikel 38.3 van het huidige bestemmingsplan “eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” mag de inhoud van deze woning maximaal 1.500 m³ bedragen.
In vergelijkbare ruimte van ruimte plannen zijn daarnaast onder andere de onderstaande regels van toepassing. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze ook van toepassing gaan zijn op deze kavels. Dat zal worden vastgelegd in het nog, in opdracht van de koper, op te stellen bestemmingsplan.

Hoofdbouw/woningen:
-De goothoogte mag niet meer bedragen dan 7,5 m
-De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m
-De inhoud van een woning mag maximaal 1.500 m³ bedragen

Bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen):
-De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m
-De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m
-De oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 150 m² bedragen

Beeldkwaliteitsaspecten
Voor de architectuur van de nieuwe woningen dient aansluiting gezocht te worden bij de omgeving. De kleuren en materialen dienen te bestaan uit traditioneel materialen en geen afwijkende kleuren.

Erfafscheidingen zijn toegestaan, mits deze qua uitstraling en materiaalgebruik passen bij het gewenste landelijke karakter van de omgeving.

Verkoopvoorwaarden
De aangeboden kavels zijn momenteel nog agrarisch bestemd. De eigenaren hebben bij de Gemeente Halderberge een principeverzoek ingediend om de bouw van een tweetal Ruimte voor Ruimte woningen op deze locatie mogelijk te maken. De Gemeente Halderberge heeft hierop positief gereageerd.

Als koper koopt u een kavel en gaat u samen met de koper van het andere kavel deze ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Hieronder wordt onder andere verstaan het daadwerkelijk doorlopen van de procedure en aanschaf van een bouwtitel. De genoemde koopsom betreft een all-in prijs waarin onder andere de kosten voor de bovengenoemde procedure, de benodigde onderzoeken en bouwtitel zijn verwerkt.

Bij interesse zal onze makelaar u graag geheel informeren over hoe u op deze kavel uw droomhuis kunt bouwen. Wat de voorwaarden zijn, hoe de procedure zal verlopen en wat uw risico’s zijn

Vraagprijs per bouwkavel: €. 335.000,= k.k. o.b.v. circa 2.200 m²

De vraagprijs is exclusief:
- bijkomende kosten t.b.v. een omgevingsvergunning (bouwvergunning)
- aanleg en aansluitingskosten (nuts)voorzieningen

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Oudenbosch
Sectie: E
Perceel: 694
Neem contact op Meer weten over deze woning?

Details van
de woning

Perceeloppervlakte
2200 m2
Isolatie