Pinksterbloem - Wilgenroos - Hoeven

• 4741 TP Hoeven
Twan Schalk
Jouw expert Twan Schalk T 076 - 593 70 00 Contacteer Twan Schalk

Meer over
dit nieuwbouwproject

Altijd al uw eigen droomwoning willen bouwen? Lees snel verder!

 

Aan de rand van de gezellige dorpskern, op een rustige locatie, worden 5 mooie bouwkavels aangeboden voor het realiseren van één vrijstaande woning. Alle denkbare voorzieningen zoals uitvalswegen, scholen, sport, recreatie, winkels en horeca bevinden zich in de nabije omgeving. Voor een heerlijke wandeling kun je terecht in bosgebied ‘’Pagnevaart’’. Kortom, een top locatie!

De perceeloppervlaktes variëren van circa 330 m² tot 608 m². De koopsommen van de kavels liggen tussen de € 171.500,- v.o.n. en €305.500,- v.o.n.

De Pinksterbloem is een ontwikkeling van Bouwonderneming Hoendervangers B.V. uit Oud-Gastel. Alle informatie m.b.t. dit plan is te verkrijgen bij verkopend makelaar Schalk Makelaardij uit Rijsbergen.

 

BOUWREGELS BESTEMMINGSPLAN:

 

De volgende zaken zijn op alle kavels van toepassing;

• het betreft vrijstaande bebouwing;

• een maximum bouwhoogte van 10 meter;

• een maximum goothoogte van 7 meter.

 

Hoofdgebouwen:

Hoofdgebouwen dienen aan de volgende eisen te voldoen:

A. hoofgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatsing van de aanduiding ‘bouwvlak’;

B. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de overeenkomst aangeduide bouwwijze;

1. ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’, uitsluitend woningen in de bouwwijze vrijstaand;

C. de goot– en/of bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot– en bouwhoogte (m)’ met deze aanduiding is aangegeven.

 

Aan- en uitbouwen en aangebouwen en overkappingen:

Voor de aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen gelden de volgende bepalingen:

• de aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', met dien verstande dat de bestaande gebouwen buiten deze aanduidingen worden geacht aan het plan te voldoen;

• de diepte van aan- en uitbouwen dan wel aangebouwde bijgebouwen aan de achtergevel en/of het verlengde hiervan mag niet meer bedragen dan 5 m;

• de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning of het woongebouw; de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

Vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen

Vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

• vrijstaande bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

• de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

• de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

Bebouwde oppervlakte

Voor de bebouwde oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' geldt het volgende:

de bebouwde oppervlakte ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60 m2 met dien verstande dat de gronden ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" niet meer dan 50% mogen worden bebouwd;

 

AANKOOPCONDITIES:

• Inbegrepen zijn 21 % BTW en notariskosten met betrekking tot levering, kadastraal recht en dergelijke.

Wettelijke wijzigingen worden doorberekend;

• Grondkosten: vanaf 31 december 2023 wordt over de grondkosten rente in rekening gebracht van 4% op jaarbasis;

• De gemeentelijke (leges) kosten voor de realisatie van uw woning zijn niet in de koopsom begrepen;

• Druk– en zetfouten en (prijs) wijzigingen voor aankoop zijn voorbehouden; btw-wijzigingen na aankoop worden verrekend.

 

Niet in de koopsom begrepen zijn:

• Abonnement– en aansluitkosten voor telefoon, internet, kavel, riolering, elektra en water;

• Advieskosten en afsluitkosten voor uw hypotheek;

• Advieskosten en notaris– en kadasterkosten voor uw hypotheek;

• Tuinaanleg/bestrating.

Neem contact op Meer weten over dit nieuwbouwproject?