Mereltjesstraat 0ong - Wernhout

€ 67.400 k.k.
Brochure
Mereltjesstraat 0ong • 4884 MK WERNHOUT
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 06-30082306 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Perceel landbouwgrond gelegen aan Mereltjesstraat (ong.) te Wernhout

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen Mereltjesstraat (ong.) te Wernhout, kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie S, nummer 869, groot 0.67.40 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente van € 198,42 per jaar met eindjaar 2038.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Zundert” van de gemeente Zundert en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch – Boomteeltontwikkelingsgebied”, de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4” de gebiedsaanduiding “Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied” en deels de gebiedsaanduiding “wro-zone – reserveringsgebied waterberging”. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad onherroepelijk vastgesteld op 24 september 2014.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 oktober 2022) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart 1 “Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen”:
Aanduiding – Diep grondwaterlichaam.
Op de themakaart 2 “Rechtstreeks werkende regels: landbouw”:
Aanduiding – Verbod uitbreiding veehouderij;
Aanduiding – Bescherming Natura 2000;
Aanduiding – Landelijk gebied;
Aanduiding – Stalderingsgebied.
Op de themakaart 5 “Instructieregels gemeenten: grondwaterbescherming, waterveiligheid en -berging”:
Aanduiding – Reservering waterberging (gedeeltelijk).
Op de themakaart 6 “Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied”:
Aanduiding – Landelijk gebied;
Aanduiding – Gemengd landelijk gebied.
Op de themakaart 7 “Instructieregels gemeenten: specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen”:
Aanduiding – Beperkingen veehouderij;
Aanduiding – Teeltgebied Zundert;
Aanduiding – Stalderingsgebied.
Op de themakaart 8 “Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, - veiligheid en – berging”:
Aanduiding – Normen wateroverlast;
- Aanduiding – Norm wateroverlast buiten Stedelijk gebied (gedeeltelijk);
Aanduiding – Normvrij gebied (gedeeltelijk).
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl


Teeltplan:
2021: Kwekerij
2022: Kwekerij
Bron: Eigenaar

Overig:
- Aan de grond zijn geen betalingsrechten en- of andere premierechten verbonden.
- Aanvaarding in overleg.

Meer informatie? Download de brochure bovenaan deze pagina en/of informeer bij onze makelaar Bob Michielsen. 

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?