Mijn WOZ-waarde is te hoog

Heb je voor jouw woning of bedrijfspand een WOZ-beschikking ontvangen en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? De adviseurs van Schalk Makelaardij helpen jou bij het indienen van het bezwaarschrift. Lees hier meer informatie en laat je bijstaan!

Ben je eigenaar van onroerend goed, zoals een woning of bedrijfspand? Dan krijg je jaarlijks een WOZ-beschikking van de gemeente op de deurmat (meestal in de eerste acht weken van het nieuwe jaar). De WOZ-beschikking heeft betrekking op de Wet waardering onroerende zaken. In de beschikking is een WOZ-waarde opgenomen. Deze waarde is een schatting van de marktwaarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar.

Invloed WOZ-waarde op belastingen en heffingen

De WOZ-waarde heeft geen invloed op de waarde van het onroerend goed bij koop of verkoop: hier kan je geen (ver)koopprijs aan verbinden. De WOZ-waarde heeft wel invloed op de hoogte van bepaalde belastingen en heffingen van de gemeente, het waterschap en de Belastingdienst, zoals de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en watersysteemheffing. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belastingen en heffingen. Het is een fiscale waarde.

Bezwaar indienen tegen WOZ-waarde

Is de WOZ-waarde van jouw woning of bedrijfspand te hoog, dan kan je hier bezwaar tegen indienen. Dit kan je zelf doen, bijvoorbeeld met behulp van het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid. In het WOZ-waardeloket kan je de WOZ-waarde van andere (vergelijkbare) woningen raadplegen. Aan de hand van de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen kan je bezwaar maken tegen jouw WOZ-beschikking.

Hulp bij bezwaarschrift WOZ-waarde

Kan je hulp gebruiken bij het bezwaarschrift, dan helpen de adviseurs van Schalk Makelaardij jou. Aan de hand van een eerste check kijken we of de WOZ-waarde realistisch is. Is de WOZ-waarde naar ons idee niet realistisch, dan gaan wij verder graven. We maken hierbij niet gebruik van het WOZ-waardeloket, maar gebruiken besloten systemen waar enkel NVM-makelaars toegang tot hebben. In veel gevallen ontdekken we fouten en kunnen we onderbouwen waarom jouw WOZ-waarde te hoog is. Vervolgens versturen we namens jou een bezwaarschrift naar de gemeente.

Kom goed beslagen ten ijs

Wil je bezwaar maken, dan is enige haast gewenst. Wanneer je de beschikking hebt ontvangen, heb je maximaal zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. In bijna alle gevallen wordt een goed onderbouwd bezwaar gehonoreerd. Zorg daarom dat je goed beslagen ten ijs komt en maak gebruik van de expertise van Schalk Makelaardij. En helemaal mooi: wij helpen je nagenoeg kosteloos bij jouw bezwaar. Dat vinden wij heel gewoon. Wordt het bezwaar niet gehonoreerd, dan kan je naar de rechtbank stappen voor een hoger beroep. Ook hierbij kunnen wij jou ondersteunen.

Veelgestelde vragen